<

XII KONFERENCJA NAUKOWO - METODYCZNA-Dolnośląskie Forum Oświatowe

WYŻSZA SZKOŁA - EDUKACJA W SPORCIE

SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY „DOLNY ŚLĄSK”

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

przy  Zespole  Szkół nr 22 we Wrocławiu

zapraszają na

XII KONFERENCJĘ NAUKOWO - METODYCZNĄ

 DOLNOŚLĄSKIE FORUM OŚWIATOWE 

”SZKOLNE  WYCHOWANIE FIZYCZNE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ”

dla

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

które odbędzie się w dniu 22 kwietnia (sobota) 2017 roku

 we Wrocławiu,

Sala wykładowa: Aula Zespołu Szkół Nr 22 we Wrocławiu, ul. Parkowa 18

Sale sportowe: Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy  Zespole  Szkół nr 22 we Wrocławiu, ul. Parkowa 18, oraz

Hala sportowa MCS ul. Parkowa 16, 

Szanowni Państwo!

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie wraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym „ Dolny Śląsk „i Zespołem Szkół Nr 22 we Wrocławiu podjęli się organizacji cyklu konferencji pod nazwą DOLNOŚLĄSKIE FORUM OŚWIATOWE dla wszystkich tych nauczycieli, którzy  chcą  doskonalić  swój warsztat i podnosić   kwalifikacje w ramach awansu zawodowego.

Zaplanowaliśmy w ramach Forum panel teoretyczny (wykłady)i praktyczny (warsztaty) dla pracowników oświaty, nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Panel praktyczny będzie można kontynuować na dodatkowych kursach instruktorskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

Uczestnicy:

Do udziału w Forum  zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe, w tym wydawnictwo PZKosz - książkę pt.”Gry i zabawy w minikoszykówkę” oraz płytę CD, jak również nieodpłatny dostęp do innych materiałów konferencyjnych.

Zgłoszenie udziału w konferencji:

Następuje w momencie przesłania druku zgłoszeniowego i dokonania wpłaty.

Jeśli prześlecie Państwo tylko kartę zgłoszenia zostaniecie wpisani na listę osób deklarujących swój udział w Forum. W momencie dokonania opłaty zostaniecie Państwo wpisani na listę uczestników i nastąpi zamknięcie rezerwacji miejsca. Każdy z Państwa otrzyma potwierdzenie rezerwacji miejsca na Konferecji w momencie zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Kartę zgłoszenia należy  wypełnić  elektronicznie i przesłać zwrotnie na adres: wroclaw@ews.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona (około 150 miejsc) dlatego prosimy o wcześniejsze dokonywanie wpłat, gdyż tylko zaksięgowanie jej na naszym koncie jest równoznaczne z rezerwacją udziału w Forum.

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj

Celem Forum; jest  przedstawienie założeń obowiązującej nowej podstawy programowej wychowania fizycznego dla szkół podstawowych oraz projektu zmian programowych z wychowania fizycznego dla szkół ponadpodstawowych. W części praktycznej celem jest pokazanie ciekawych form aktywności fizycznej możliwych do realizacji w szkołach na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych. Tematy zajęć praktycznych zostały wytypowane na podstawie zapotrzebowania nauczycieli uczestniczących w poprzednich edycjach Forum.

Termin; Forum odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017 roku (sobota)

Koszty;  Całkowity koszt udziału jednej osoby wynosi 60,00 zł

Forum zostało podzielone na dwa panele:

Panel I -teoretyczny –który odbędzie się w Auli Zespołu Szkół Nr 22 we Wrocławiu             (I piętro)

Panel II – warsztaty praktyczne – dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Zaproponowano 4 tematycznie różne warsztaty (na podstawie ankiet z poprzedniej konferencji – XI Forum 2016 w Oleśnicy). Każdy z nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej ma możliwość wyboru dwóch z nich. Warsztaty odbywać się będą w salach sportowych Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy  Zespole  Szkół nr 22 we Wrocławiu, ul.Parkowa 18-26, oraz Hala sportowa MCS ul. Parkowa 16,   

Program Forum

8.45 – 9.15  Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych (hol Zespołu Szkół Nr 22 we Wrocławiu),

PANEL I - teoretyczny

9.15 – 9.30  Uroczyste powitanie  uczestników  i  otwarcie  Forum,

9.30 – 10.30          Wystąpienie; „ Nowa podstawa  programowa wychowania fizycznego na poziomie szkoły podstawowej oraz projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych” -prof. Marta Wieczorek,  AWF Wrocław – przewodnicząca  zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej,

10.30 – 11,00         Wystąpienie; pt. „Diagnozowanie sprawności fizycznej dzieci                  i młodzieży szkolnej - wprowadzenie teoretyczne”,  dr Janusz Dobosz AWF Warszawa – członek zespołu Narodowego Centrum Badań Kultury Fizycznej (NCBKF),

11.00 – 11.30         Wystąpienie pt. „Charakterystyka treningu funkcjonalnego – wprowadzenie teoretyczne” – mgr Iza Kęcik – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Augustowie, trener personalny, instruktor Fitness,

11.30 – 11.50 Wystąpienie pt. „The Word Games Wrocław 2017” – przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego TWG 2017

11.50 – 12.15 przerwa na kawę i przejście na zajęcia warsztatowe do hal sportowych. Przygotowanie uczestników do zajęć praktycznych.

Uwaga! Wszyscy nauczyciele biorący udział w warsztatach praktycznych muszą wcześniej przebrać się w szatniach, w dres i obuwie sportowe. Jest to warunek konieczny  aktywnego uczestniczenia w zajęciach. W szatniach nie zostawiamy żadnych swoich rzeczy i zabieramy je ze sobą na zajęcia praktyczne.

PANEL II – zajęcia praktyczne

WARSZTAT „A1”  g. 12.15-13.15, „A2”g. 13,30-14,30 (sala MCS ul. Parkowa 16)

„Diagnozowanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej - pokaz testów dla dzieci w młodszym wieku szkolnym i starszym wieku szkolnym” dr  Dobosz J. (AWF WARSZAWA/ NCBKF)

WARSZTAT „B1” g. 12.15-13.15, „B2” g. 13,30-14,30   (sala MCS ul. Parkowa 16 sek.A)

„Metodyka nauczania podstaw organizacji gry zespołowej – na przykładzie koszykówki” prof. WSEWS dr Jacek Dembiński (WSEWS WARSZAWA / WROCŁAW)

WARSZTAT „C1” g. 12.15-13. 15, „C2”g. 13,30-14,30(Zespół Szkół nr 22, sala na I piętrze)

„Dwie przykładowe formy ćwiczeń w treningu funkcjonalnym realizowanym metodą obwodową”mgr Iza Kęcik nauczyciel w-f, Augustów,

WARSZTAT „D1g. 12.15-13. 15, „D2” g. 13,30-14,30 (Zespół Szkół nr 22, sala na parterze)

"Zastosowanie nowatorskich przyrządów w nauczaniu ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych"dr Zbigniew Najsarek

14.30-14.45 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Całkowity koszt udziału jednej osoby w Forum wynosi 60,00 PLN. Nadmieniamy, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze wypełnienie karty zgłoszenia (decyduje ich kolejność). Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsce, nie później niż do dnia 14 kwietnia 2017  roku.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto WSEWS:

Bank PKO S.A. oddział w Warszawie ul. Młynarska 16,

Nr: 72124060291111000047893160

z dopiskiem „XII Dolnośląskie Forum Oświatowe”

Organizator wystawi fakturę za udział w konferencji, jeśli na druku zgłoszenia zostaną umieszczone wszystkie dane, potrzebne do faktury (pełna nazwa, adres z kodem, NIP).

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności