<

VI Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” Warszawa, 26-27 kwietnia 2023 r.

VI Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna – współczesne wyzwania”, była przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, które odbyło się w dniach 26-27 kwietnia 2023 r. w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) w Dziekanowie Leśnym.

Na VI MKNBZMiKF specjaliści, z różnych dziedzin i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych, wymienili poglądy na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzania i jakości, medycynie i kulturze fizycznej, a także wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych, włącznie z postępowaniem w stanach szczególnych, na obszarach lądowych, w wodzie, przestrzeni i cyberprzestrzeni.

Organizatorzy

Podstawowym organizatorem VI MKNBZMiKF był UKSW w Warszawie, https://uksw.edu.pl i Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie (WSEWS), https://www.ews.edu.pl/, a współorganizatorami VI MKNBZMiKF uczelnie polskie i ukraińskie, w tym: Akademia Pomorska w Słupsku (APSL), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Chmielnicki Narodowy Uniwersytet (Khmelnytskyi National University, Хмельницький національний університет), IT STEP University we Lwowie, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності), Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Ivana Boberskiego (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського), Południowoukraiński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego w Odessie (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського), Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Komitet Honorowy

Powołano Komitet Honorowy VI MKNBZMiKF (przedstawiciele uczelni – organizatorów) w składzie: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. ucz., AP; prof. dr hab. Klemens Budzowski, KAAFM; gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, LAW; prof. dr hab. Stanisław Głuszek, UJK; ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, UKSW; prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Usz; prof. dr hab. Sławomir Bukowski, UTH; płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, WAT; dr Marek Chamot, prof. ucz., WSG; dr hab. Jerzy Telak, prof. ucz., WSEwS; prof. dr nauk Serhiy Matyukh, KHNU; prof. dr Viktor Voloshyn, IT Step; prof. dr nauk Myroslav Koval, LDUBGD; prof. dr nauk Yevgen Prystupa, LDUFK; prof. dr nauk Andrij Krasnożon, PDPU; prof. dr nauk Oleksandr Bezludnyy, UDPU.

Komitet naukowy

Komitet naukowy VI MKNBZMiKF stanowili: Bieniek Mieczysław dr, prof. AFM, gen. w st. spocz.; Chełstowska Beata dr hab., prof. ucz.; Chubina Tetiana prof. dr nauk; Buller Leszek dr; Fidelus Anna dr hab., prof. UKSW; Gałuszka Agnieszka prof. dr hab.; Gedzyk Andriy prof. dr nauk; Gierszewski Janusz dr hab., prof. AP; Godovaniuk Tetiana prof. dr nauk; Hać Ryszard gen. bryg. (r) pil. dr inż., prof. LAW; Hołyst Brunon, prof. dr hab., dr h.c.; Hurska-Kowalczyk Liana dr; Jakubczak Ryszard prof. dr hab.; Jałoszyński Kuba prof. dr hab.; Janik Krzysztof dr prof. AFM; Kalisz Zdzisława dr; Kisilowski Marek dr hab. inż. doc.; Kobayashi Adam dr hab. n. med., prof. UKSW; Kosior Dariusz prof. dr hab.; Koszczyc Tadeusz prof. dr hab.; Kozubska Alicja dr, prof. WSG; Kravchenko Oksana prof. dr nauk; Kryvosheya Іgor dr nauk prof.; Krzyszkowski Andrzej dr hab. inż., prof. UTH; Kwaśniak Piotr, dr inż.; Leszczyński Marek dr hab., prof. UJK; Marciniuk Andrzej płk (r) dr; Maciołek Ryszard dr, prof. WSG; Mazur Sławomir prof. dr hab.; Mikołajczyk Zbigniew dr hab., prof. UKSW, przewodniczący; Miller Piotr prof. dr hab. inż.; Menshykova Olga ppłk. dr; Muzychenko Ganna prof. dr nauk; Muzyk Marek ks. dr inż.; Mykolayko Volodymyr doc., dr; Nazaruk Bazyli prof. dr hab.; Norkowski Henryk dr hab., prof. WSEWS; Pater Dariusz ks. dr hab., prof. ucz.; Pavlyuk Yevgen prof. dr nauk; Peleshko Dmytro prof. dr nauk; Piątkiewicz Paweł dr hab., prof. ucz.; Popovych Vasyl doc. dr nauk, wiceprzewodniczący; Pozdyeyev Sergiy prof. dr nauk; Przyjemski Władysław płk rez. dr; Przybylski Stanisław dr hab., prof. WSEWS; Rak Taras dr nauk, prof. IT Step, wiceprzewodniczący; Ratushnyy Roman płk prof. dr nauk; Rurak Adam płk (r) dr inż.; Sikora Mariusz dr; Skrabacz Aleksandra dr hab., prof. WAT; Skyba Kateryna prof. dr nauk; Slatvinskyi Maksym dr; Sobczak-Michałowska Marzena dr, prof. ucz.; Soltyk Oleksandr prof. dr. Nauk; Stanula Arkadiusz dr hab., prof. AWF; Stawicki Roman dr hab., prof. UJK; Stokłosa Marek ks. dr hab., prof. UKSW; Szymański Filip dr hab., prof. ucz.; Szweda Edmund dr hab. prof. SAN; Szymański Filip M. dr hab. n. med., prof. ucz.; Ślusarski Janusz ppłk (r) prof. dr hab.; Telak Oksana dr hab. UFU, prof. WSEWS, wiceprzewodniczący; Todorova Valentyna dr nauk, prof.; Tukiendorf Czesława dr, prof. WSEWS; Urbanek Andrzej dr hab., prof. AP; Wiesner Wojciech dr hab., prof. AWF; Wilk Sławomir dr, prof. WSEWS; Wiśniewski Bernard prof. dr hab.; Vovkanych Andriy prof. dr nauk; Voloshyn Victor dr, prof. IT Step; Wochyński Zbigniew płk (r) prof. dr hab.; Zarzycki Piotr dr; Zieliński Ewa dr; Ziemczonok Józef dr; Zubrzycki Waldemar prof. dr hab. 

Komitet organizacyjny

ks. dr inż. Marek Muzyk przewodniczący, mgr Agnieszka Modzelewska, mgr. Dariusz Bajkowski, mgr Maciej Dziubich, mgr Jarosław Płusa, mgr Marek Frąckowiak, mgr Kinga Kajzer (UJK), mgr Filip Orłowski, mgr Janusz Samel, mgr Mariusz Staszczak, mgr Małgorzata Wejsis Gołębiak, mgr Andrzej Żak. 

Cele konferencji i ich realizacja

Cele VI MKNBZMiKF zostały zrealizowane. Zreferowano i zaprezentowano wyniki pracy naukowej i jej efektów oraz doświadczeń praktycznych w formie wniosków oraz wymieniono informacje i poglądy, a także przeanalizowano metody, techniki i narzędzia badawcze oraz określono interdyscyplinarne problemy z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących stany i procesy związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną, wykorzystując przy tym teoretyczną i empiryczną weryfikację ich związków. Uczestnicy VI MKNBZMiKF poszukiwali innowacyjnych rozwiązań do zastosowania w zakresie bezpieczeństwa oraz zarządzania na lądzie i wodzie oraz w przestrzeni powietrznej i cyberprzestrzeni, a także medycyny z udzielaniem pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej oraz kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących osób aktywnych fizycznie, w tym ratowników i sportowców. Przy tym będą mogli oni wykazać interakcje między kulturami w sposób horyzontalny i synergiczny jako warunku integracji i harmonijnego współistnienia w Europie Środkowowschodniej. Referaty wygłoszono w językach VI MKNBZMiKF polskim, angielskim i ukraińskim. 

Podmioty i partnerzy

Podmiotami VI MKNBZMiKF byli: pracownicy naukowi (badawczy), naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz doktoranci i studenci zagranicznych i polskich uczelni, funkcjonariusze służb publicznych, pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych a partnerami: Centrum Badań Bezpieczeństwa UKSW, Kevisport (https://kevisport.pl/), Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych (podwodnik.org.pl/), Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe (https://pkoc.udpu.edu.ua/), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex” (http://www.ratex.com.pl/), Ratownictwo Wodne sp. z o.o. (http://ratownictwo-wodne.com), Schiller POLAND Sp. z o.o., https://www.schiller.ch/pl/pl), Towarzystwo Naukowe Bezpieczeństwo i Ratownictwo w Warszawie), PROSPECTOR Grupa Konsultingowa sp. z o.o. (https://prospector.com.pl), Przedsiębiorstwo TJ Technologies Sp. z o.o. (TJ Boats™, https://tjboats.pl). 

Realizacja programu i moderatorzy

Program VI MKNBZMiKF został zrealizowany (60 referatów) w założonym zakresie – sesja plenarna (26.04.2023, 9:00 – 13:00) z 12. referatami oraz cztery sesje panelowe pt.: „Bezpieczeństwo” z 17. referatami, „Zarządzanie” z 11. referatami, „Medycyna” z 8. referatami, „Kultura fizyczna” z 12. referatami (26.04, 15:00 – 18:00 oraz 27.04.2023, 9:00 – 13:00), których moderatorami byli: prof. dr hab. Konrad Raczkowski, J. Telak (s. plenarna); R. Stawicki, A. Skrabacz, V. Popovych (1. Bezpieczeństwo); Z. Mikołajczyk, T. Rak, J. Telak (2. Zarządzanie); O. Telak, A. Kobayashi, E. Zieliński (3. Medycyna); P. Zarzycki, J. Płusa (4. Kultura fizyczna). 

Ratownictwo wodne

Podczas VI MKNBZMiKF firmy prezentowały sprzęt stosowany w ratownictwie wodnym:

1) Kevisport – dystrybutor i dealer sprzętu do ratownictwa wodnego, lodowego i asekuracji, przedstawiciel marki MARINEPOOL & SPIRIT OF THE OCEAN, twórca mobilnych systemów przeznaczonych do działań ewakuacyjnych w warunkach lodowych, wodnych oraz wodno-lodowych – zaprezentował podręczny sprzęt ratowniczy i asekuracyjny;

2) SCHILLER POLAND sp. z o.o. zaprezentowała sprzęt do udzielania pierwszej pomocy;

3) Przedsiębiorstwo TJ TECHNOLOGIES Sp. z o.o. (TJ Boats™), które wprowadziło innowacyjne rozwiązania z zastosowaniem polietylenu wysokiej gęstości (High Density Polyethlylen, HDPE) do budowy kadłubów łodzi motorowych, zaprezentowało łódź motorową serii SRB53 TJ Boats™ z kadłubem wykonanym w technologii HDPE i konstrukcją zbliżoną do łodzi hybrydowej (Rigid-Inflatable Boat, RIB).

Zestawienie referentów i tytuły referatów wygłoszonych w sesji plenarnej

 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski (UKSW), dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS, otwarcie konferencji;
 • prof. dr hab. K. Raczkowski, Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna w aktywności naukowo-dydaktycznej UKSW;
 • gen. dr Mieczysław Bieniek, prof. AFM, NATO i Polska wobec agresji Rosji na Ukrainę;
 • prof. dr nauk Vasyl Popovych (LPUBŻ), Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в Україні у зв'язку зі збройною агресією Росії
 • dr Krzysztof Janik, prof. AFM, Współczesne migracje, szanse i zagrożenia;
 • dr hab. J. Telak, prof. WSEWS, Społeczeństwo polskie wobec rosyjskiej agresji zbrojnej w Ukrainie, wybrane aspekty;
 • prof. dr hab. Kuba Jałoszyński (WSPol), Policyjne siły kontrterrorystyczne wobec zagrożeń bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski;
 • dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. UKSW, Cele i zadania Centrum Badań Bezpieczeństwa UKSW;
 • ks. dr inż. Marek Muzyk (UKSW), Rola Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW;
 • dr nauk Taras Rak prof. IT Step, dr Viktor Voloshyn prof. IT Step, dr Antonina Paletska-Iukalo (IT Step), System of formation and development of soft skills in universities' educational programs;
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski, prof. UM, Pandemie jako wyzwanie bezpieczeństwa świata;
 • prof. dr nauk Tetiana Chubina, Українське суспільство і війна з Росією;
 • dr hab. (UFU) Oksana Telak, prof. WSEWS (SGSP), Pomoc humanitarna w okresie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 

Zestawienie referentów i tytuły referatów wygłoszonych w panelu 1. Bezpieczeństwo.

 • mgr Yaroslav Levyk (Lwowski Sąd Apelacyjny), Historyczno-prawna retrospekcja mieszkańców Lwowa i okolic o agresji zbrojnej ZSRS w 1939 r.;
 • mgr Zoriana Levyk (WSEWS), Information hygiene and info – environmentalism: the Context of War;
 • dr Oksana Stanislavchuk, prof. ndzw., doc. dr Oryslava Hornostai (LPUBŻ), Управління ризиком на підприємствах з виробництва кондитерських борошняних виробів;
 • dr Nataliya Hotsii (LPUBŻ), Environmental crimes and cases of ecocide during the Russian-Ukrainian war;
 • dr Władysław Przyjemski (UJK), Agencja Uzbrojenia w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP; 6)
 • dr inż. Pavlo Bosak (LPUBŻ), Railway transport of Ukraine: safety, logistics, management;
 • mgr Kinga Kajzer (UJK), Konsultacje społeczne i aktywność mieszkańców na przykładzie miasta Lubartowa;
 • dr Jarosław Przyjemczak (WSPol), Zadania Służby kontrterrorystycznej Policji w trakcie trwającego kryzysu migracyjnego na polskiej granicy;
 • Oleksandra Pekarska (LPUBŻ), Sustenance of the population of Ukraine in the conditions of war;
 • Iryna Fediv (LPUBŻ), Natural sorbents for portable water purification systems in the war zone;
 • dr hab. Roman Stawicki, prof. UJK, Poczucie niepewności jako determinant bezpieczeństwa człowieka;
 • Mateusz Macur (Usz), Zarządzanie bezpieczeństwem granicy państwa na przykładzie stanu nadzwyczajnego w pasie granicznym z Białorusią;
 • Grzegorz Mazur Usz Bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu w kontekście relacji palestyńsko-izraelskich;
 • Filip Ludwikowski (Usz), Wpływ dostępności napojów alkoholowych na wzrost spożycia alkoholu w Polsce;
 • Roksana Gąska (Usz), Znaczenie prezydentury Petra Pavla dla integralności sojuszu północnoatlantyckiego i jego państw członkowskich w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej;
 • Szymon Dziadek (Usz), Zmiana układu sił NATO po dołączeniu Finlandii do organizacji;
 • Laura Petryszeń (Usz), Wyzwania związane z ochroną danych w erze cyfrowej. 

Wnioski:

1. Zagrożenia asymetryczne i wojna hybrydowa stały się dominującą formą współczesnych konfliktów zbrojnych.

2. Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę jest źródłem nie tylko zagrożeń militarnych, ale także zagrożeń niemilitarnych.

3. Aktywność członków społeczności lokalnych w ramach konsultacji społecznych jest niewielka, co jest wyrazem słabej kondycji społeczeństwa obywatelskiego.

4. Niepewność stała się fenomenem ludzkiej egzystencji i jednym z kluczowych atrybutów bezpieczeństwa człowieka w trzeciej dekadzie XXI w

Zestawienie referentów i tytuły referatów wygłoszonych w panelu 2. Zarządzanie.

 • mgr Małgorzata Wiśniewska (Prospector), Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem;
 • dr hab. (UFU) O. Telak, prof. WSEWS (SGSP), mgr inż. Tomasz Niemczewski (TJ Boats), Zastosowanie technologii HDPE w łodziach ratowniczych;
 • mgr Marcin Siwek (Kevisport), Problemy podmiotów ratownictwa wodnego;
 • mgr Tomasz Kozak (Słupskie WOPR), Wyszkolenie ratowników wodnych pracujących na pływalniach i wodach otwartych;
 • mgr Janusz Samel (Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy), Zarządzanie bezpieczeństwem na pływalniach i powszechna nauka pływaniach w Warszawie;
 • dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH, Podmioty ratownictwa wodnego, aspekty organizacyjne;
 • mgr Zbigniew Skopiński (Podwodnik SRSWiO), Potencjał Interwencyjnej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej Podwodnika i realizacja zadania; publicznego „SKUTECZNY RATOWNIK PODWODNIK” w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich;
 • dr hab. J. Telak, prof. WSEWS, mgr Robert Rodziewicz (Legionowskie WOPR), Ratownictwo wodne na obszarze jeziora Zegrzyńskiego, wybrane aspekty;
 • mgr Małgorzata Brzezińska, Romualda Kwapisiewicz, Jerzy Czapp (Gdańskie WOPR), Wpływ zmian w przepisach prawnych na działalność stowarzyszenia Gdańskie WOPR;
 • dr hab. J. Telak, prof. WSEWS, Formalne uwarunkowania funkcjonowania ratownictwa wodnego, wybrane aspekty;
 • dr hab. Andrzej Ostrowski, prof. AWF (AWF Kraków), Łódź wielofunkcyjna do zabezpieczenia kąpielisk.

Wnioski:

1. Mając na względzie niedostatki w jakości świadczenia usług w zakresie ratownictwa wodnego, umiarkowanie skuteczne, scentralizowane zarządzanie systemem ratownictwa wodnego, należy dążyć do zmian w przepisach prawnych dotyczących bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym przenieść nadzór nad podmiotami działających w zakresie ratownictwa wodnego na poziom wojewódzki i lokalny.

2. Z uwagi na rozbieżności w standardach globalnych i krajowych w ratownictwie wodnym, należy podjąć działania na rzecz unifikacji organizacji, technik i metodyki pracy i szkolenia polskich ratowników wodnych, zgodnie z rekomendacjami International Life Saving Federation.

3. Ze względu na rozwój technologii w ratownictwie wodnym, należy dokonywać zmian organizacyjnych i wprowadzać najnowsze zasoby sprzętowe.

4. Należy wypracować zasady współdziałania służb publicznych z podmiotami ratownictwa wodnego.

5. Rezolucję w sprawie zapobiegania utonięciom 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 28 kwietnia 2021 r., należy potraktować z należytą powagą i podjąć szeroko zakrojone działania profilaktyczne, prewencyjne i organizacyjne, z intensyfikacją powszechnej nauki pływania włącznie.

Zestawienie referentów i tytuły referatów wygłoszonych w panelu 2. Medycyna.

 • dr n. med. i n. o zdr. Maciej Maślanka (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie), Organizacja medycyny ratunkowej na Mazowszu;
 • dr Ewa Zieliński (UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy), Bezpieczeństwo i zagrożenia eksploatacji komór hiperbarycznych;
 • dr Halyna Telehina (LPUBŻ), The problem of restorative psychohygiene in the practical work of rescue workers with a contingent of victims of traumatic injuries (in the conditions of modern hybrid warfare);
 • Filip Ludwikowski (Usz), Wpływ dostępności napojów alkoholowych na wzrost poziomu spożycia alkoholu w Polsce; 5) Agata Słowiejko, Wiktoria Krawczyk (Usz), Syndrom stresu pourazowego w służbach mundurowych;
 • Natalia Nieścier (Usz), Traumy i pourazowe zaburzenie stresowe (PTSD) w społeczeństwach dotkniętych wojną;
 • dr Maria Onyshchuk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Integrating TCCC into the curriculum at the medical academia: perspectives and challenges;
 • dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. UKSW, Współczesne problem kształcenia lekarzy medycyny.

Wnioski:

1. Mając na względzie stan zdrowia Polaków i służby zdrowia, należy promować właściwą dietę i aktywność fizyczną.

2. Ze względu na potencjalne zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa oraz ryzyka z nimi związane, należy doskonalić system opieki zdrowotnej w Polsce.

3. Sytuacja geopolityczna i na wschodzie za granicami polskimi sprawiają, że należy przygotowywać personel medyczny do działania w warunkach szczególnych.

Zestawienie referentów i tytuły referatów wygłoszonych w panelu 4. Kultura fizyczna.

 • dr Sławomir Wilk, prof. WSEWS, Sport w czasie wojny;
 • dr Piotr Zarzycki (AWF we Wrocławiu), Wielkość ruchu turystycznego w Szklarskiej Porębie przed i po rozpoczęciu pandemii Covid-19;
 • mgr Dariusz Bajkowski (Polski Związek Przeciągania Liny), Przeciąganie liny: współczesny sport, antyczne korzenie;
 • mgr Tymoteusz Neüff (WSEWS, Polski Związek Piłki Nożnej), Polscy piłkarze w Bundeslidze;
 • Emil Tyszko (WSEWS), Sylwetka profesjonalnego trenera personalnego;
 • mgr Marcin Szyda (Polskizwiązek Teqball, WSEWS), Teqball jako najszybciej rozwijająca się dyscyplina sportu na świecie;
 • mgr Kewin Rozum (Polski Związek Sumo), Historia i rozwój sumo w Polsce;
 • mgr Dariusz Bajkowski (KIME Szkoła Walk), Umiejętność zdobywania punktów poprzez stosowanie form timingu w walkach karate na poziomie mistrzostwa sportowego;
 • Beata Łepkowska (WSEWS), Postawy uczennic szkół średnich wobec przedmiotu wychowanie fizyczne;
 • mgr K. Rozum, Wybrane przepisy prawa sportowego;
 • mgr Agnieszka Modzelewska, mgr Jarosław Płusa (WSEWS), Analiza składu ciała uczestniczek programu „Aktywny senior” w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w świetle przeprowadzonych badań;
 • mgr Małgorzata Wejsis-Gołębiak (WSIZ), Paryż 2024 – z Rosją czy bez? Różnice w podejściu państwa i organizacji do udziału sportowców rosyjskich w międzynarodowych imprezach sportowych. Próba ujęcia kulturowego.

Wnioski

1. W kontekście istniejącej kakofonii interpretacyjnej poszczególnych federacji krajowych, światowych, a nawet MKOL w zakresie dopuszczenia zawodników rosyjskich do udziału w zawodach międzynarodowych, należy podjąć w trybie pilnym międzynarodową dyskusję, w wyniku której podjęte zostaną ostateczne wnioski w tym zakresie a podstawowym mottem tych działań powinno być przywołanie preambuły Karty Olimpijskiej, która aktualnie stała się aktem „modelowanym” według własnego uznania, traktując go jako narzędzie polityczne, ideologiczne nie tylko przez agresora w toczącej się wojnie (Rosję), ale i jego popleczników.

2. Dynamicznie rozwijające się w Polsce „nowe” dyscypliny sportowe wymagają w sposób usystematyzowany wsparcia organizacyjnego, prawnego i finansowego, aby mogły stworzyć własne struktury oraz rozwijać dyscyplinę wśród społeczności lokalnej i ogólnokrajowej a aktualnie funkcjonujące przepisy prawne pozostawiają za wiele miejsca na interpretacje wybranych zapisów przez urzędników rządowych, działaczy sportowych, którzy znacząco wpływają na funkcjonowanie (lub nie) nowego podmiotu (związku) na „rynku sportowym”.

3. Podejmowane badania naukowe ze względu na swój społeczny wymiar wymagają istotnego wsparcia finansowego i merytorycznego w odniesieniu do młodych naukowców, którzy rozpoczynają swoją działalność naukową.

Monografia naukowa i termin kolejnej konferencji

W zawiązku z VI MKNBZMiKF planuje się opublikowanie monografii naukowej z założeniem, że autorzy składają deklarację tytułu rozdziału do 30 kwietnia, a złożenie tekstu do 20 maja 2023 r. albo artykułów w czasopismach, w tym w czasopiśmie „Edukacja – Wychowanie – Sport”. Mając na względzie wolę środowiska związanego z cyklem MKNBZMiKF, należy zorganizować jej kolejną, VII edycję 17 i 18 kwietnia 2024 r. 

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności