<

III Międzynarodowa konferencja naukowa 23 Kwietnia 2020 r.

III Międzynarodowa konferencja naukowa

Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna

Warszawa, 23 kwietnia 2020 r., godzina 1000

Komunikat / Sprawozdanie po konferencji:

Statement / Report after the conference:

Download

Prezentacje/referaty / wystąpienia:

Wystąpienia audio:

Prezentacje:

III. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, którą otworzyli Kanclerz Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie Marek Rybiński prof. EWS oraz Prezes Towarzystwa Naukowego „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” w Warszawie dr hab. Jerzy Telak, prof. EWS, umożliwiła 23 kwietnia 2020 r. specjalistom z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych. Konferencję, w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, po wygłoszeniu przez 47. autorów 39. referatów naukowych, zamknął Prezes TN BiR dr hab. J. Telak, prof. EWS.

Organizatorami konferencji były:

· Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, https://www.ews.edu.pl/

· Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, http://www.awf.gda.pl/

· Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, https://usz.edu.pl/

· Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, https://www.uniwersytetradom.pl/

· Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, http://www.wsosp.pl/index.php/pl/

· Akademia Pomorska w Słupsku, https://www.apsl.edu.pl/

· Białoruski Uniwersytet Państwowy (Беларускі Дзяржаўны Універсітэт), https://bsu.by/be/ · Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Гродненский государственный университет имени Янки Kyпaлы) w Grodnie https://www.grsu.by/

· Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) w Humaniu, https://udpu.edu.ua/

· IT STEP University we Lwowie, https://high.itstep.org/

· Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) we Lwowie, https://www.ldubgd.edu.ua/

· Połocki Państwowy Uniwersytet (Полоцкий Государственный Университет) w Połocku, https://www.psu.by/

W skład Komitetu honorowego weszli rektorzy uczelni – organizatorów:

- prof. dr Jacek Dembiński
- prof. dr hab. Waldemar Moska
- prof. dr hab. Edward Włodarczyk
- prof. dr hab. Zbigniew Łukasik
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Osadowski
- prof. dr hab. Andrzej Korol
- prof. dr hab. Irina Kiturka
- prof. dr hab. Aleksander Bezludnyy
- prof. dr hab. Viktor Voloshyn
- prof. dr hab. Myroslav Kowal
- prof. dr hab. Dmitriy Lazovskiy

Komitet naukowy konferencji stanowili:

- Chubina Tatiana prof. dr hab.
- Dutkowska Natalia dr
- Dybińska Ewa dr hab.
- Feltynowski Mariusz dr
- Gartowski Tomasz dr
- Gierszewski Janusz prof.dr hab.
- Gromek Paweł prof. dr hab.
- Gudzbeler Grzegorz dr hab. prof.
- Hać Ryszard gen. bryg. (r) pil. dr inż. prof.
- Hołyst Brunon, prof. dr hab.
- Jakubczak Ryszard prof. dr hab.
- Jakubczak Weronika prof. dr hab.
- Jałoszyński Kuba prof. dr hab.
- Janas Beata dr prof. PAN
- Janik Krzysztof dr
- Kalisz Zdzisława dr
- Kisilowski Marek dr hab. inż. doc.
- Koszczyc Tadeusz prof. dr hab.
- Krzyszkowski Andrzej prof. dr hab. inż.
- Makar Piotr dr - Marciniuk Andrzej płk (r) dr
- Mikołajczyk Zbigniew prof. dr hab.
- Miller Piotr prof. dr hab. inż.
- Menshykowa Olha dr
- Nazaruk Bazyli prof. dr hab.
- Ostrowski Andrzej prof. dr hab.
- Pater Dariusz ks. prof. dr hab.
- Peleshko Dmytro prof. dr hab.
- Pęczak-Graczyk Alicja dr
- Popowycz Vasyl doc. dr hab.
- Przyjemski Władysław płk rez. dr
- Przybylski Stanisław prof. dr hab.
- Rak Taras prof. dr hab.
- Rurak Adam płk (r) dr inż.
- Sikora Mariusz dr
- Skalski Dariusz dr hab., wiceprzewodniczący
- Skomra Witold dr 
- Stajniak Maciej prof. dr hab.
- Stanula Arkadiusz prof. dr hab.
-Stawicki Roman dr hab.
- Szweda Edmund prof. dr hab.
- Ślusarski Janusz ppłk (r) dr hab. prof. LAW
- Telak Jerzy dr hab. prof. EWS, przewodniczący
- Telak Oksana dr, wiceprzewodniczący
- Tukendorf Czesława prof. dr
- Wiesner Wojciech prof. dr hab. 
- Wilk Sławomir prof. dr
- Wochyński Zbigniew płk (r) dr hab. prof. LAW
- Zabolotna Oksana prof. dr hab.
- Zalewski Tomasz dr
- Zieliński Ewa dr, wiceprzewodniczący
- Ziemczonok Józef dr
- Zubrzycki Waldemar prof. dr hab.
- Zych Jan prof. dr hab.

W Komitecie organizacyjnym pracowali:

- prof. dr S. Wilk, przewodniczący
- dr O. Telak, wiceprzewodniczący
- mgr Agnieszka Modzelewska, wiceprzewodniczący
- mgr Wojciech Modzelewski, sekretarz
- mgr Grzegorz Cisek
- mgr Katarzyna Gad
- mgr Bernard Motylewski
- mgr Maciej Zieliński
- mgr Paulina Kreft

Uczestnicy konferencji poszukiwali rozwiązań doskonalących procesy związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem na lądzie, obszarach wodnych i w przestrzeni powietrznej oraz medycyną z udzielaniem pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej, a także kulturą fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki ratowników i sportowców.

Celem konferencji było zreferowanie lub zaprezentowanie wyników pracy naukowej i jej efektów w formie wniosków oraz wymiana informacji i poglądów, a także analiza metod, technik i narzędzi badawczych oraz określanie interdyscyplinarnych problemów z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących stany i procesy związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną.

Podmiotami konferencji byli przede wszystkim pracownicy naukowi (badawczy), naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz doktoranci i studenci zagranicznych i polskich uczelni, a także funkcjonariusze służb publicznych oraz pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

W tabeli 1. zestawiono listę uczestników czynnych, w tabeli 2. wykazano autorów i tytułów referatów konferencji.

Lp.

Nazwisko, imię, stopień

Afiliacja

1        

Bosak Pavlo, mgr

Lviv State University of Life Safety (LSULS)

2        

Cisek Grzegorz, mgr

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP)

3        

Dreliszak Jakub, mgr

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (CMUMK)

4        

Feltynowski Mariusz, dr

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

5        

Frankiewicz Katarzyna, lic.

Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (BSW)

6        

Frąckowiak Marek, mgr

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

7        

Furs Maciej, mgr r. pr.

Kancelaria prawna LEXIS w Poznaniu

8        

Gad Katarzyna, mgr

Urząd Rady Ministrów

9        

Gartowski Tomasz, dr

10     

Gavrilyuk Andriy, dr

LSULS

11     

Gołota Bożena, mgr

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

12     

Gomołysek Anna, mgr

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie (LAW)

13     

Gromek Paweł, dr hab. prof. SGSP

SGSP

14     

Hać Ryszard, dr prof. LAW, gen.

LAW

15     

Janik Krzystof, dr

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

16     

Juraszek Karolina, mgr

BSW

17     

Kalisz Zdzisława, dr doc.

BSW

18     

Kobos Zbigniew, dr

LAW

19     

Krzyszkowski Andrzej, dr hab. prof. UTH

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

20     

Leśniakiewicz Wiesław, gen. dr h.c.

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

21     

Malinowska Irena, dr

Komenda Główna Policji

22     

Modzelewska Agnieszka, mgr

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie (WSEWS)

23     

Modzelewski Wojciech, mgr

WSEWS

24     

Moskal Dominik

CMUMK

25     

Motylewski Bernard, mgr

WOPR Oddział Skierniewice

26     

Popovich Vasyl, dr doc.

LSULS

27     

Prokopczyk Adam, mgr

LAW

28     

Pruszyński Paweł, gen. bryg.

29     

Rak Taras, dr hab. prof. ITSU

IT Step University in Lviv

30     

Rudenko Dmytro, mgr

LSULS

31     

Rurak Adam, dr

LAW

32     

Sas Agnieszka student

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

33     

Sas Katarzyna, mgr

Katedra Nauk Społecznych i Medycznych CMUMK

34     

Sikora Mariusz, dr

Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

35     

Skalski Dariusz, dr hab.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Umaniu

36     

Skomra Witold, dr

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

37     

Telak Jerzy, dr hab. prof. WS EWS

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie

38     

Telak Oksana, dr

SGSP

39     

Telegina Galina dr n. m. prof. ndzw.

LSULS

40     

Urbańczyk Wiktoria, student

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

41     

Wielgus Adriana, mgr

Katedra Nauk Społecznych i Medycznych, CMUMK

42     

Wochyński Zbigniew, dr hab.

LAW

43     

Yakovchuk Roman, dr

LSULS

44     

Zabolotna Oksana, prof. dr hab.

Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Umaniu

45     

Zieliński Ewa, dr

CM UMK

46     

Zieliński Maciej, mgr

Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej CMUMK

47     

Ziemczonok Józef, dr

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Tabela 2. Wykaz autorów i tytułów referatów

Lp.

Autor

Tytuł

1

K. Janik

Współczesne państwo w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym

2

W. Leśniakiewicz

Ochotnicze Straże Pożarne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

3

O. Zabolotna, D. Skalski

Profil osobowościowy ratownika wodnego – badania pilotażowe 2019

4

W. Skomra

Ochrona lokalnej infrastruktury krytycznej

5

T. Rak

Development of IT didactic forms in Ukraine

6

M. Feltynowski,
T. Gartowski

Coordination system of international rescue operations, selected aspects

7

P. Pruszyński

Przestępstwa w cyberprzestrzeni

8

P. Gromek

Network approach to internal security system

9

V. Popovich

Specialized technique for ecosystem rescue in Ukraine

10

M. Sikora, J. Telak

Safety on water areas in West Pomeranian region

11

Z. Kalisz, K. Juraszek,
K. Frankiewicz

Stan odżywienia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów ochotniczych straży pożarnych w powiecie grudziądzkim

12

R. Yakovchuk

Fire spread mechanism on surface of construction fit with façade heat insulation based on combustible insulation and finished with plaster

13

G. Telegina

Problem utonięcia w dyskursie społeczno-psychologicznym

14

T. Gartowski

Specialist Water and Diving Rescue Groups in the national fire and rescue system

15

G. Cisek, O. Telak

Służba prewencyjna policjantów na obszarach wodnych w świetle przeprowadzonych badań

16

B. Motylewski, J. Telak

History of the Voluntary Water Rescue Service in Skierniewice

17

J. Telak, M. Frąckowiak

Zapobiegania wypadkom utonięcia w zbiornikach wodnych, aspekt trzeźwości

18

A. Krzyszkowski

Probabilistyczna analiza bezpieczeństwa wybranych zagadnień logistyki ratownictwa wodnego

19

A. Gavrilyuk

Improvement of fire protection methods of vehicles

20

W. Przyjemski

System Bezpieczeństwa Narodowego w Założeniach Obowiązującej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP

21

M. Furs

Stan zagrożenia epidemicznego, aspekty prawne

22

B. Gołota, R. Hać

Negocjacje jako determinant zapobiegania eskalacji sytuacji niekorzystnych

23

P. Bosak

Ekologiczne i technogeniczne zagrożenie związane ze składowaniem ścieków w kopalniach węgla

24

D. Rudenko

Improvement of extinguishing the peat fires with deep fire hose nozzle

25

J. Ziemczonok

Pogotowie ratunkowe w Polsce w ujęciu historycznym

26

M. Zieliński

Selected aspects of first aid

27

A. Modzelewska

Bezpieczeństwo jako specjalność na studiach o kierunku kultura fizyczna

28

E. Zieliński

Aberrant crypt foci (ACF) – oncologic patient in hospital emergency department

29

K. Sas, A. Wielgus,
J. Dreliszak, A. Sas,
E. Zieliński

EVALI as a new disease related to e-cigarette

30

A. Sas, W. Urbańczyk,
K. Sas, A. Wielgus,
J. Dreliszak, E. Zieliński

Health status of society – socio-economic determinants

31

A. Wielgus, F. Dreliszak, 
K. Sas, D. Moskal,
A. Sas, E. Zieliński

Visual metamorphosis. Modern methods of vision defects detecting

32

J. Dreliszak, A. Wielgus,
K. Sas, W. Urbańczyk,
D. Moskal, E. Zieliński

Disability in children due to visual impairment

33

D. Moskal, J. Dreliszak,
A. Wielgus, K. Sas,
E. Zieliński

Level of knowledge of the public about the UV impact on the eye

34

W. Modzelewski

Sensoric laboratory in Academy of Sport Education in Warsaw

35

I. Malinowska, K. Gad

Współpraca międzynarodowa w sprawach o handel ludźmi

36

A. Rurak

Użycie Bezzałogowych Systemów Powietrznych w systemie bezpieczeństwa narodowego

37

Z. Kobos, Z. Wochyński

Uwarunkowania psychofizycznego przygotowania do szkolenia lotniczego

38

A. Prokopczyk,
A. Gomołysek,
Z. Wochyński

Wpływ specjalnego procesu treningowego na poziom sprawności psychomotorycznej podchorążych pilotów

39

O. Telak

Water rescue development direction in Ukraine


Partnerami konferencji byli:

- Schiller POLAND Sp. z o.o., https://www.schiller.ch/pl/pl
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex”, http://www.ratex.com.pl/
- Kevisport, https://kevisport.pl/
- Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo”
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Skierniewice, http:// www.woprskierniewice.pl/
- Rada Naukowa Słupskiego WOPR, http://www.wopr.slupsk.pl/pl - Warszawskie Centrum Edukacyjne „Matel Service”, http://www.wce.pl/

W zawiązku z konferencją wydano 3. tomy monografii naukowych pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, zdrowie i ratownictwo. Wybrane zagadnienia”, a tom 4. i 5. znajdują się w fazie przygotowania do publikacji.

Następne edycje konferencji zaplanowano na 15 kwietnia 2021 r. i 7 kwietnia 2022 r

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności