<

XIII Konferencja Naukowo Metodyczna- Dolnośląskie Forum Oświatowe

WYŻSZA SZKOŁA - EDUKACJA W SPORCIE
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY „DOLNY ŚLĄSK”
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II WE WROCŁAWIU
zapraszają na
XIII KONFERENCJĘ NAUKOWO - METODYCZNĄ
DOLNOŚLĄSKIE FORUM OŚWIATOWE
”NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
W WYCHOWANIU FIZYCZNYM ”


dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
które odbędzie się w dniu 14 kwietnia (sobota) 2018 roku
we Wrocławiu,
Sala wykładowa: Aula Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 10
we Wrocławiu, Parkowa 27
Sale sportowe: Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu, ul. Parkowa
18, oraz hala sportowa MCS ul. Parkowa 16,

Szanowni Państwo!

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie wraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym „ Dolny Śląsk
„i Liceum Ogólnokształcącym nr II we Wrocławiu podjęli się organizacji cyklu konferencji
pod nazwą DOLNOŚLĄSKIE FORUM OŚWIATOWE dla wszystkich tych nauczycieli, którzy
chcą doskonalić swój warsztat i podnosić kwalifikacje w ramach awansu zawodowego.
Zaplanowaliśmy w ramach Forum panel teoretyczny (wykłady) i praktyczny (warsztaty) dla
nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Panel
praktyczny będzie można kontynuować na dodatkowych kursach instruktorskich
organizowanych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

Uczestnicy:

Do udziału w Forum zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli
wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wszyscy uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe oraz nieodpłatny dostęp do innych
materiałów konferencyjnych.
Zgłoszenie udziału w konferencji:
Następuje w momencie przesłania kary zgłoszenia i dokonania wpłaty.
Jeśli prześlecie Państwo tylko kartę zgłoszenia zostaniecie wpisani na listę osób
deklarujących swój udział w Forum. W momencie dokonania opłaty zostaniecie Państwo
wpisani na listę uczestników i nastąpi zamknięcie rezerwacji miejsca.


KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W XIII FORUM (aby wysłać zgłoszenie kliknij tutaj)


Liczba miejsc jest ograniczona (około 150 miejsc) dlatego prosimy o
wcześniejsze dokonywanie wpłat, gdyż tylko zaksięgowanie jej na naszym
koncie jest równoznaczne z rezerwacją udziału w Forum.

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Instytut Sportu i Rekreacji we Wrocławiu
Ul. Różyckiego 1 c, 51-608 Wrocław, tel. 509 691484, 506 430 037
e-mail: wroclaw@ews.edu.pl, www.ews.edu.pl


Celem Forum; jest przedstawienie możliwości wykorzystania nowych technologii w
zajęciach wychowania fizycznego. Tematy zajęć praktycznych zostały wytypowane na
podstawie zapotrzebowania nauczycieli uczestniczących w poprzednich edycjach Forum.
Termin; Forum odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 roku (sobota)
Całkowity koszt udziału jednej osoby w Forum wynosi 60,00 PLN.
Nadmieniamy, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o jak
najszybsze wypełnienie karty zgłoszenia (decyduje ich kolejność). Zgłoszenia i
wpłaty przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsce, nie później niż do
dnia 10 kwietnia 2018 roku.


Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto WSEWS :
Bank PKO S.A. oddział w Warszawie ul. Młynarska 16,
Nr: 72124060291111000047893160 z dopiskiem „XIII Dolnośląskie Forum
Oświatowe”


Forum zostało podzielone na dwa panele:


Panel I -teoretyczny – który odbędzie się w Auli SOSW Nr 10, ul. Parkowa 27
(I piętro)
Panel II – warsztaty praktyczne – dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji
wczesnoszkolnej. Zaproponowano 5 tematycznie różnych warsztatów (na podstawie ankiet
z poprzedniej edycji Forum). Każdy z nauczycieli wychowania fizycznego i
edukacji wczesnoszkolnej ma możliwość wyboru dwóch z nich. Warsztaty odbywać się
będą w salach sportowych Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu, ul. Parkowa
18-26, oraz hali sportowej MCS ul. Parkowa 16,
Program Forum
9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych (hol
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 10 we Wrocławiu, ul. Parkowa 27),
PANEL I - teoretyczny
9.45 – 10.00 Uroczyste powitanie uczestników i otwarcie Forum ,
10.00 – 10.30 Wystąpienie; „Program Aktywne Szkoły MultiSport” , Jakub Kalinowski
10.30 – 11,00 Wystąpienie; pt. „Nowoczesne technologie w wychowaniu fizycznym”,
prof. Michał Bronikowski AWF Poznań
11,00 – 11.30 Wystąpienie pt. „Stare i nowe zabawy i gry” – prof. Małgorzata
Bronikowska AWF Poznań
11.30 – 11,45 dyskusja
11.45-12.30 przerwa kawowa – bufet LO Nr II we Wrocławiu, przejście na zajęcia
warsztatowe do hal sportowych. Przygotowanie uczestników do zajęć praktycznych.
Uwaga! Wszyscy nauczyciele biorący udział w warsztatach praktycznych muszą wcześniej
przebrać się w szatniach, w dres i obuwie sportowe. Jest to warunek konieczny
aktywnego uczestniczenia w zajęciach. W szatniach nie zostawiamy żadnych swoich rzeczy
i zabieramy je ze sobą na zajęcia praktyczne.
PANEL II – zajęcia praktyczne
WARSZTAT „A1” g. 12.30-13.30, „A2” g. 13,30-14,30 (sala MCS ul. Parkowa )
„Zabawy i gry różnych kultur” prof. Małgorzata i Michał Bronikowscy – AWF Poznań
WARSZTAT „B1” g. 12.30-13.30, (LO Nr II, sala na I piętrze)
„EuroFit test z wykorzystaniem nowych technologii” – Operator programu Aktywne
Szkoły MultiSport
„B2” g. 13,30-14,30 (LO Nr II, sala na I piętrze)
„Gry i zabawy na małej sali” – dr Małgorzata Krzak AWF Wrocław,
WARSZTAT „C1 g. 12.30-13.30, (LO nr II, sala na parterze)
"Gimnastyka dla uczniów szkół podstawowych – propozycja nowego programu zajęć
i regulaminu zawodów" dr. Piotr Piestrak, mgr Justyna Szymczyk, AZS AWF
Wrocław
WARSZTAT „C2” g. 13,30-14,30 (LO nr II, sala na parterze) „Zajęcia taneczno
rytmiczne nowości i trendy” mgr Beata Woźniaczek i mgr Przemysław Polakowski
14.30 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów (hol LO Nr II, ul. Parkowa 16)

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności