<

Sport warszawski w służbie niepodległej Polski 140 lat sportu w Warszawie – 100 lat sportu w niepodległej Polsce

KONFERENCJA NAUKOWA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJA W SPORCIE

Sport warszawski w służbie niepodległej Polski

140 lat sportu w Warszawie – 100 lat sportu w niepodległej PolsceKonferencja odbędzie się 25 października 2018 roku w obiektach Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie przy ulicy Jagiellońskiej 88 (w budynku D). Partnerami w organizacji tego spotkania naukowego są Muzeum Sportu i Turystyki oraz Towarzystwo Miłośników Historii.

Konferencja jest organizowana w roku 100-lecia Niepodległości i 140-lecia sportu w Warszawie. Wystąpienia naukowe i dyskusje będą zatem dotyczyły początków sportu w Warszawie (1878 – powstanie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, powstanie kolejnych towarzystw i pierwszych klubów w Mieście) w okresie zaborów i skonfrontowania ich z wielkim ożywieniem ruchu sportowego w Warszawie związanego z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku oraz dalszym rozwojem sportu w Warszawie aż do przełomu XX/XXI wieku.

        Uczestnictwo w Konferencji jest otwarte i wolne od opłat. Do tej chwili wpłynęło kilkanaście propozycji wystąpień.Przewidujemy dwie sesje, przedpołudniową i popołudniową – otwarcie Konferencji o godz. 10.00. Po każdym tematycznym bloku referatów przewiduje się dyskusję; w przerwach obrad serwowany będzie catering. Wszystkie referaty zostaną wydrukowane w specjalnym, recenzowanym wydawnictwie. Koszty Konferencji pokrywa w całości Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.

         Zgłoszenia udziału w Konferencji (ostateczny termin zgłoszeń mija 20 września) proszę kierować na adres: swilk@ews.edu.pl – prof. WSEWS, dr Sławomir Wilk (tel.510701062)

Plan Konferencji:

10.00 – otwarcie Konferencji, Kanclerz WSEWS, prof. Marek Rybiński/Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Dariusz Słapek
10.10 –  dr Jerzy Chełmecki, AWF Warszawa: „Stan badań w dziedzinie historii sportu w Warszawie”; referat i dyskusja
10.30 – dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS: „Warszawscy starożytnicy o sporcie antycznym – początki badań”; referat i dyskusja
10.50 – dr Sławomir Wilk, prof. WSEWS: „WTW i pierwsze organizacje sportowe w Warszawie”; referat i dyskusja
11.10 – mgr Konrad Moniewski, Muzeum Sportu i Turystyki: „WTW w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki”; referat i dyskusja
11.30 – dr hab. Zbigniew Ivarr Tucholski, prof. Instytut Historii Nauki PAN: „Przystanie sportów wodnych w Warszawie”; referat i dyskusja
11.50 – dr Iwona Grys, Muzeum Sportu i Turystyki: „Działalność niepodległościowa pierwszych polskich towarzystw sportowych i turystycznych”; referat i dyskusja
12.10 – mgr Anna Śmiechowicz, Uniwersytet Łódzki: „Karolina Kocięcka, Cyklistka – Warszawianka”; referat i dyskusja
12.30 – 13.00 przerwa z poczęstunkiem
13.00 – dr Robert Gawkowski, Uniwersytet Warszawski: „Kluby międzywojennej Warszawy”; referat i dyskusja
13.20 – dr Michał Słoniewski, Polska Akademia Olimpijska: „Wkład środowiska warszawskiego w powstanie i rozwój PKIOl”; referat i dyskusja
13.40 – mgr Paulina Świątek, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków: „Nowoczesność w architekturze warszawskich obiektów sportowych XX-lecia międzywojennego”; referat i dyskusja
14.00 – dr Kamil Patrzuski, AWF Warszawa: „Marzenia o olimpijskiej Warszawie”; referat i dyskusja
14.20 – mgr Grzegorz Krawczyński, www.spacerownik.pl: „Warszawski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w latach 1920-1924”; referat i dyskusja
14.40 – mgr Bartosz Gondek, Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku: „Witold Rychter –  z wojskowych kartotek warszawskiego automobilisty”; referat i dyskusja
15.00 – mgr Łukasz  Chmielewski, Archiwum Polonii Warszawa: „Tadeusz Jerzy Gebethner: warszawiak, wydawca, piłkarz, żołnierz, Sprawiedliwy 1897-1944”; referat i dyskusja
15.20 – mgr Agnieszka Cubała: „Portret sportowca-powstańca”; referat i dyskusja
15.40 – dr hab. Artur Pasko, prof. Uniwersytet Białostocki: „Powrót renegata – casus tenisisty Władysława Skoneckiego”; referat i dyskusja
16.00 – dr Robert Gawkowski, Uniwersytet Warszawski: „Przemiany w sportowym ruchu akademickim Warszawy w latach 1945-1989”; referat i dyskusja
16.20 – zakończenie Konferencji


(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności