<

Dolnośląskie Forum Oświatowe : „Pozytywna uwaga drogą do sukcesu dydaktycznego”

 

WYŻSZA SZKOŁA - EDUKACJA W SPORCIE

SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY „DOLNY ŚLĄSK”

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II WE WROCŁAWIU

zapraszają na

XV KONFERENCJĘ NAUKOWO - METODYCZNĄ DOLNOŚLĄSKIE FORUM OŚWIATOWE

„Pozytywna uwaga drogą do sukcesu dydaktycznego”

dla

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych

i ponadpodstawowych  które odbędzie się w dniu 23 kwietnia (sobota) 2022 rokuwe Wrocławiu.

 

Sale sportowe: Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu, ul. Parkowa 18, oraz hala sportowa MCS ul. Parkowa 16.

Uczestnicy:

Do udziału w Forum  zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe oraz nieodpłatny dostęp do innych materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej.  

Zgłoszenie udziału w konferencji:

Następuje wyłącznie poprzez przesłanie karty zgłoszenia (link poniżej) i dokonaniu wpłaty.

Jeśli prześlecie Państwo tylko kartę zgłoszenia, zostaniecie wpisani na listę osób deklarujących swój udział w Forum. W momencie dokonania opłaty zostaniecie Państwo wpisani na listę uczestników i nastąpi zamknięcie rezerwacji miejsca.

Wyślij zgłoszenie na XV Forum

Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy wiadomość na podany e-mail.

Liczba miejsc jest ograniczona (około 150 miejsc) dlatego prosimy o wcześniejsze dokonywanie wpłat, gdyż tylko zaksięgowanie jej na naszym koncie jest równoznaczne z rezerwacją udziału w Forum.

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Instytut Sportu i Rekreacji we Wrocławiu

Ul. Ostrowskiego 30/306, 53-238 Wrocław, tel. kom.  506 430 037

e-mail: wroclaw@ews.edu.pl,  www.ews.edu.pl

Celem Forum jest  przedstawienie innowacyjnych metod i form ćwiczeń z możliwością ich wykorzystania na zajęciach wychowania fizycznego. Tematyka zajęć została wybrana na podstawie tematów zgłoszonych przez uczestników  poprzedniej edycji XIV Forum.

Termin: Forum odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 roku (sobota) godz. 10.00-14.30.

Obecna edycja jest kontynuacją XV Forum, które odbyło się, online w terminie, 23 października 2021 r. Była to pierwsza część teoretyczna, w której uczestniczyliście Państwo nieodpłatnie.

Zapraszamy na część drugą – praktyczną XV Forum. Całkowity koszt udziału jednej osoby w Forum wynosi 80,00 PLN. Nadmieniamy, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze wypełnienie karty zgłoszenia (decyduje ich kolejność). Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 18 kwietnia 2022 roku.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Nr: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

w tytule przelewu proszę podać nazwisko lub nazwiska uczestników

Organizator wystawi fakturę za udział w konferencji, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie i jeśli na karcie zgłoszenia zostaną umieszczone wszystkie dane, potrzebne do faktury (pełna nazwa, adres z kodem, NIP). W razie konieczności wystawienia faktury „na przedpłatę” proszę zaznaczyć taką opcję także w karcie zgłoszenia.

Procedura zgłoszenia na konferencję przebiega w III fazach;

  1. Przesłanie karty zgłoszenia - wyłącznie drogą elektroniczną !
  2. Wykonanie przelewu na konto jw. za udział w konferencji,
  3. Wpisanie na listę uczestników konferencji i wystawienie faktury.

Uwaga! Brak wpłaty oznacza, brak wpisu na listę uczestników konferencji.

Forum zostało podzielone na dwa panele:

Panel I -teoretyczny – został zrealizowany on-line w dniu 23 października 2021 roku .

Panel II – warsztaty praktyczne – dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Zaproponowano 6 tematycznie różnych warsztatów (na podstawie ankiet z poprzedniej edycji Forum). Każdy z nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej ma możliwość wyboru dwóch z nich. Warsztaty odbywać się będą w salach sportowych Liceum Ogólnokształcącego Nr II we Wrocławiu oraz hali sportowej MCS ul. Parkowa 16. 

Ulotka Informacyjna Forum:

XV FORUM OŚWIATOWE.pdf

(c) 2022 WS EWS | Współpraca z uczelnią | Wynajem sal i inne usługi | Polityka prywatności